Shells and pebbles

Home » About this blog

About this blog

Advertisements

Ben je wel eens een interessante tekst of andere bron tegengekomen over de wetenschapsgeschiedenis, waar je je graag even in wilde verdiepen (of inderdaad in hebt verdiept), maar waarvan je verder niet zo goed wist wat je ermee moest? Of vind je juist niet genoeg tijd om door te brengen in bibliotheken en archieven, en zou je graag willen weten wat anderen daar allemaal voor moois uit opvissen?

Of misschien is dit allebei op je van toepassing?

Shells and Pebbles is een plek waar belangstellenden in de wetenschapsgeschiedenis korte, laagdrempelige reflecties kunnen posten over interessante dingen die ze zijn tegengekomen, ten behoeve van andere belangstellenden in de wetenschapsgeschiedenis. Het doel is niet: vernieuwend en grensverleggend onderzoek (al zullen we dat ook niet weigeren), maar: toegankelijke beschrijvingen en interpretaties van bronnen of literatuur waar je graag je gedachten over met anderen wilt delen.

Het blog wordt elke maandag ge-updated; kijk hier voor de nieuwste artikelen. En wil je ook voor ons schrijven? Kijk dan hier.

-o-o-

Have you ever encountered an interesting text or other source in the history of science, that you would have liked to spend more time on (or actually did spend more time on) but didn’t know how to use in your main research? Or do you regret not being able to spend more time in libraries and archives, and would you like to see more of the gems that others manage to collect there?

Or both?

At Shells and Pebbles, people interested in the history of science can post short, accessible pieces on things that have drawn their attention, for an audience of other people interested in the history of science. We do not aim at innovative or groundbreaking research (though we will not reject pioneering articles if you have them). What we look for are unpretentious descriptions and evaluations of sources or literature that you would like to share and discuss with others.

The weblog updates every Monday; please check out the most recent contributions here. Would you like to write for us? Please look here.

-o-o-

De redactie / the editors:

-Jeroen Bouterse

-Floor Haalboom

-Noortje Jacobs

-Hans Schouwenburg

-Constance Sommerey

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: